Vägmärken

Förbud mot omkörning

image

Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt