Vägmärken

Slut på ändamålsplats

image

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.Andra ändamål kan anges på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkaandra ändamål som får anges.

Alternativa symboler

image image image image image