Vägmärken

Stopp för angivet ändamål

image

Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som angesunder det vågräta strecket. Om märket äruppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skallpassera signalen skall stanna vid rött ljus. Fordonet skallstannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vidmärket.

Alternativa symboler

image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt