Vägmärken

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

image

Märket används endast på en väg ellervägsträcka där försöksverksamhetpågår enligt förordningen omförsöksverksamhet med varierande högsta hastighet.Märket anger då att en tillfällig avvikelsefrån den varierande högsta hastigheten som märktsut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

Alternativa symboler

image image image image image image image image