Vägmärken

Vändplats

image

Märket anger en plats som är avsedd förvändning av fordon och att det är förbjudet attparkera fordon. Om i stället märke C39, förbud motatt stanna och parkera fordon, är infogat i märket angerdet att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt