Vägmärken

Landmärke

image

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intressesom kan ses från vägen.Symbolen på märket visar en siluett av platsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt