Vägmärken

Handelsområde

image

Märket anger ett område för handel.