Vägmärken

Förberedande upplysning om vägnära service

image

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt ivissa fall namn på dessa. Symbol förserviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kanvara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.På märket anges avståndet till aktuell avfarteller korsning.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt