Vägmärken

Hantverk

image

Märket anger en anläggning med tillverkning ochförsäljning av hantverksprodukter.