Vägmärken

Laddstation

image

Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt