Vägmärken

Rastplats

image

Märket anger en rastplats där det finns toalett somär tillgänglig även för rörelsehindrade.