Vägmärken

Toalett

image

Märket anger en toalett som är tillgänglig ävenför rörelsehindrade.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt