Vägmärken

Avståndstavla

image

Märket anger avståndet till angivna orter, platser,anläggningar eller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får förekomma. Transportstyrelsen fårockså meddela föreskrifter om att det inte behöverförekomma någon symbol på märket.