Vägmärken

Tabellvägvisare

image

Märket anger väg till orter, platser, anläggningareller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får förekomma. Transportstyrelsen fårockså meddela föreskrifter om att det inte behöverförekomma någon symbol på märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt