Vägmärken

Vägvisare

image

Märket anger väg till en ort, plats, anläggningeller liknande.Avstånd i kilometer kan anges.Andra symboler kan förekomma på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får förekomma. Transportstyrelsen fårockså meddela föreskrifter om att det intebehöver förekomma någon symbol påmärket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt