Vägmärken

Avfartsorienteringstavla

image

Märket är en förberedande upplysning om avfart.Avståndsangivelsen på märket är anpassad tillförhållandena på platsen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt