Vägmärken

Avståndstavla

image

Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn ellervägnummer kan vara infogade i märket.