Vägmärken

Färdriktning vid omledning

image

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledningav trafik. Avvikelse från färg får inte ske.