Vägmärken

Farligt gods

image

Märket anger rekommenderad färdväg för fordonmed last som omfattas av krav på märkning medorangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelatsmed stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Avvikelse från färg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt