Vägmärken

Körfält avstängt

image

Märket anger att ett körfält tillfälligtär avstängt och att inget annat körfält ifärdriktningen kan användas. Märket är anpassatefter förhållandena på platsen. Avvikelsefrån färg får inte ske.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt