Vägmärken

Körfält upphör

image

Märket anger att ett körfält tillfälligtär avstängt och att ett annat körfält kananvändas i färdriktningen. Märket är anpassatefter förhållandena på platsen. Avvikelsefrån färg får inte ske.

Alternativa symboler

image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt