Vägmärken

Körfältsindelning före korsning

image

Märket visar lämpligt körfält för fortsattfärd. Märket är anpassat tillförhållandena på platsen. Avvikelse frånfärg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt