Vägmärken

Körfältsindelning på sträcka

image

Märket anger körriktning i körfält. Märketär anpassat efter förhållandena på platsen.Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysiskavgränsning mellan motriktade körfält kan varainfogade i märket. Märket används även somförberedande upplysning om att körfält börjar.Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vidtillfällig trafikomläggning kan märket varautfört med orange botten. I övrigt får avvikelsefrån färg inte ske.

Alternativa symboler

image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt