Vägmärken

Körfältsvägvisare

image

Märket anger det eller de körfält som ärlämpligt att använda för färd till målet.Märket är uppsatt över det eller dekörfält det avser. Körfältsvägvisare kanäven användas som förberedande upplysning om avfart.I sådana fall anges avståndet till avfarten underangivelsen för avfarten.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt