Vägmärken

Omledning

image

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske

Alternativa symboler

image image image image