Vägmärken

Orienteringstavla

image

Märket är en förberedande upplysning om korsning,cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskildaskäl kan upplysning om två korsningar anges påmärket.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt