Vägmärken

Orienteringstavla för omledningsväg

image

Märket anger omledningsväg när ordinarie vägtillfälligt är avstängd. Avvikelse frånfärg får inte ske.