Vägmärken

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

image

Märket är en förberedande upplysning om att detär förbjudet att svänga i en korsning, men att enannan körriktning kan väljas.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt