Vägmärken

Parkeringshus

image

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om attdet finns lediga platser kan lämnas i anslutning tillmärket. Parkeringshusets namn får vara infogat imärket. Märket får infogas i ettlokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelsefrån färg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt