Vägmärken

Platsmärke

image

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse förorienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan varainfogat i märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt