Vägmärken

Räddningsplats

image

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten ellermotsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt