Vägmärken

Riksmärke

image

Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelsefrån färg får inte ske.