Vägmärken

Trafikplatsnummer

image

Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kanvara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse frånfärg får inte ske.