Vägmärken

Väganslutning med accelerationsfält

image

Märket är anpassat efter förhållandenapå platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kanmärket vara utfört med orange botten. I övrigtfår avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt