Vägmärken

Påbjuden gång- och cykelbana

image

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.Om moped klass II inte får föras på banan angesdet på en tilläggstavla.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt