Vägmärken

Påbjuden körriktning

image

Märket anger att fordon endast får föras i pilenseller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.

Alternativa symboler

image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt