Vägmärken

Påbjudna gång- och cykelbanor

image

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering,skiljeremsa eller liknande i en del för gående och endel för cyklande. Symbolernas placering på märketanger vilken del av banan som är avsedd för gåenderespektive cyklande. Om moped klass II inte får föraspå banan anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler

image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt