Vägmärken

Färja

image

Symbolen anger ett färjeläge eller att angivetfärdmål nås med färja.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt