Vägmärken

Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

image

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakompolisfordonet skall följa efter det och stanna närpolisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt