Vägmärken

Förberedande upplysning om kontroll

image

Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning omkontroll. Det angivna avståndet är anpassat tillförhållandena på platsen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt