Vägmärken

Kontroll

image

När symbolerna och texten visas skall fordonsförareköra in på kontrollplats för kontroll. Visassymboler med visst eller vissa slag av fordon gällerskyldigheten att köra in för kontroll endast dessafordon. Anvisningen är anpassad till förhållandenapå platsen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt