Vägmärken

Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

image

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sigframför polisfordonet skall köra in till vägkantenoch stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått ochrött ljus.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt