Vägmärken

Minska hastigheten

image

Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vändmot skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsattsikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitteller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitteller gult ljus.

Alternativa symboler

image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt