Vägmärken

Stopp

image

Tecknet anger stopp för den trafikant som kommerframifrån eller bakifrån. Tecknet används ivägkorsning och gäller så länge polismannenvänder sig åt samma håll. För trafikanter somkommer från sidan betyder tecknet att vägen är frioch att det är tillåtet att köra. Tecknet fårges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med enstoppspade.

Alternativa symboler

image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt