Vägmärken

Avgift

image

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt dentaxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomateller motsvarande och att övriga villkor för parkeringsom anges där skall iakttas. För klockslag gäller denärmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse.