Vägmärken

Boende

image

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilttillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning ellermotsvarande