Vägmärken

Flervägsstopp

image

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i enkorsning har stopplikt.