Vägmärken

Parkeringsskiva

image

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skallanges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.För klockslag gäller de närmare föreskrifternaför tavla T6, tidsangivelse.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt