Vägmärken

Tidsangivelse

image

Tavlan anger när angivelsen på vägmärketgäller. Används klockslag i kombination med andra villkoranger tavlan även när dessa villkor gäller. Svartaeller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardagföre sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inomparentes avser vardag före sön- och helgdag. Rödasiffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträckersig över midnatt gäller tidsperioden efter midnattpåföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodaggäller regleringen denna dag oavsett om dagen är envardag, söndag eller helgdag.