Vägmärken

Tillåten tid för parkering

image

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt